Klachten

Binnen ‘LEEF’ probeer ik (Merle Leenders) altijd goede hulp en begeleiding aan te bieden en dit alles goed te organiseren. Maar mocht u als cliënt onverhoopt toch ontevreden zijn, dan is het belangrijk om dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Ik ben als zorgverlener aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder vindt u meer informatie.

 

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Die eerste stap die u kunt ondernemen wanneer u een klacht heeft is het aangaan van een gesprek. Het is goed mogelijk dat ik nog niet weet dat u ontevreden bent en waarover, er kan sprake zijn van een misverstand en dan kan een gesprek met voor een oplossing zorgen.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

Wilt u na dit gesprek toch een klacht indienen of is er een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan? Dan kunt u gebruik maken van een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij ik als zorgverlener ben aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover vindt u op de website.