Tarieven en vergoedingen

Lekker eten en fit is een kinderdietistenpraktijk in de omgeving van Arnhem, Zutphen en Doetinchem. Wij staan voor lekker en gezond eten, zelfvertrouwen hebben, ontwikkeling en fit zijn. Wij richten ons speciaal op kinderen en gezin. 

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten. Ten eerste de contacttijd, dit is de tijd waarbij de cliënt aanwezig is. En het individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Vergoedingen

Diëtetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 180 minuten (3 behandeluren), dit komt neer op ongeveer 4-5 gesprekken, dit is niet toereikend. Heeft u een aanvullende verzekering dan kan het zijn dat er extra behandeluren bij de basisverzekering worden opgeteld. Informeer eventueel van tevoren bij de verzekering hoeveel een aanvullende beurs aan diëtistische zorg vergoed. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico, de basisverzekering wordt direct aangesproken en zij krijgen de eerste 3 behandeluren vergoed.

Verwijzing

Verwijzing en directe toegankelijkheid

Het is toegestaan om zonder verwijzing van een arts gebruik te maken van diëtistische zorg. Dit wordt de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) genoemd.

Afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent voor uw afspraak dan verzoek ik u deze minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail af te zeggen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere cliënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) van tevoren is afgezegd dan wordt er €20,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.