Beweeg programma’s

De praktijk werkt samen op verschillende locaties aan voeding- en beweegprogramma’s, deze combinatie zorgt er voor dat het kind het gezonde gedrag verbeterd. 

  • B-Fit! in Arnhem
  • LijV in Doesburg
  • FIT! in Doetinchem

LijV en B-Fit!

De programma’s LijV en B-Fit! hebben dezelfde aanpak. Ze stimuleren kinderen om meer te bewegen, kinderen leren over gezonde voeding en deze combinatie zorgt ervoor dat het kind dichter bij het gezonde gewicht komt en zich fitter voelt.

De programma’s worden begeleid door een kinderfysiotherapeut en kinderdiëtist. Deze multidisciplinaire aanpak verhoogd de kwaliteit van het programma. Het hoofddoel van de programma’s is dat kinderen met overgewicht (6 – 16 jaar oud) dichter bij hun gezonde gewicht komen en zich fitter voelen.

Twee keer per week gaan de kinderen een uur sporten met de kinderfysiotherapeut, op doordeweekse dagen.

De kinderen komen in het programma ook bij de diëtist, waarbij de intake 60 minuten duurt en de vervolggesprekken 30 minuten. Ouders dienen bij ieder gesprek aanwezig te zijn. De kinderen leren bij de diëtist over gezonde voeding, verder worden zij gemeten en gewogen.

Cool 2B Fit

Een sportief en leuk gezondheidsprogramma voor kinderen en hun ouders. Een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders/ verzorgers. Cool 2B Fit is een programma van 1,5 jaar waarbij we 3 fases kennen. In de eerste fase van 6 maanden gaan we veel leuke dingen met elkaar doen om zo te leren en te ervaren hoe je gezonder kan leven. Dit helpt je om onder andere om een gezonder gewicht te krijgen, bewegen leuk te vinden, je lekker in je vel te voelen en bewuster te zijn van wat je eet. De 2e fase van 6 maanden sporten we gezamenlijk 1x per week bij een sportaanbieder in de gemeente Doesburg. Fase 3, die gelijk met fase 2 start, noemen we ook wel de volg fase. In deze fase wordt uw kind samen met u, als ouder, een jaar lang via het coach-online project begeleid om de veranderde leefstijl op langere termijn vol te kunnen houden. Tevens komt uw kind vier keer terug bij het Cool 2B Fit team om de voortgang te bespreken.

FIT in Doetinchem

Kinderfysiotherapie Doetinchem (kinderfysiotherapeut), kinderdiëtisten- praktijk LEEF (kinderdiëtist) en Praktijk Zij aan Zij (orthopedagogen en psychologenpraktijk) slaan de handen ineen om kinderen van 4 t/m 18 jaar met overgewicht en obesitas via een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak op een veilige, verantwoorde en actieve manier te leren het gewicht te handhaven of te reduceren. Dit is samengebracht in het programma FIT. Centraal staat het verbeteren van het beweeggedrag en het bevorderen van een gezondere en actieve leefstijl. Daarnaast is er voldoende ruimte om de diepere oorzaken van het eet en beweegpatroon te bekijken en daar waar nodig te ondersteunen. Ouders en/of verzorgers zijn actief betrokken bij dit proces.